RACE CALENDAR

 • ICO
  ESBK 2023 18.03.2023 - 19.03.2023 - Test Oficial Jerez
 • ICO
  ESBK 2023 30.03.2023 - 02.04.2023 - Jerez
 • ICO
  ESBK 2023 13.04.2023 - 16.04.2023 - MotorLand Aragón
 • ICO
  ESBK 2023 11.05.2023 - 14.05.2023 - Circuit Valencia
 • ICO
  ESBK 2023 08.06.2023 - 11.06.2023 - Circuito Estoril
 • ICO
  WSBK 2023 28.07.2023 - 30.07.2023 - Most
 • ICO
  WSBK 2023 08.09.2023 - 10.09.2023 - Magny - Cours
 • ICO
  ESBK 2023 14.09.2023 - 17.09.2023 - Circuito Navarra
 • ICO
  WSBK 2023 22.09.2023 - 24.09.2023 - Aragon
 • ICO
  WSBK 2023 29.09.2023 - 01.10.2023 - Portimao
 • ICO
  ESBK 2023 26.10.2023 - 29.10.2023 - Jerez II
 • ICO
  WSBK 2023 27.10.2023 - 29.10.2023 - Jerez
 • ICO
  ESBK 2023 16.11.2023 - 19.11.2023 - Barcelona-Catalunya
CZ EN

OUR SPONSORS

Compos PSI Autoklub ČR Olymp

MATERIAL PARTNERS

nika